Nawigacja

Petycja o podjęcie działania umożliwiającego firmie zawarcie umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. obiektu będącego instalacją odnawialnego źródła energii.

Petycja indywidualna nie zawierająca zgody na ujawnienie danych osobowych wnioskodawcy. Wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 2 lutego 2022 r.

Przedmiotem petycji jest wniosek do Prezesa URE o podjęcie działania, celem umożliwienia firmie zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. obiektu będącego instalacją odnawialnego źródła energii

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi w dniu 22 lutego 2022 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.​

Metadane

Data publikacji : 15.02.2022
Data modyfikacji : 22.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry