Nawigacja

Petycja w sprawie ponownego przeanalizowania zatwierdzonej taryfy w celu zmiany cen ciepła

Petycja indywidualna nie zawierająca zgody na ujawnienie danych osobowych wnioskodawcy. Wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 20 stycznia 2022 r.

Przedmiotem petycji jest wniosek do Prezesa URE o ponowne przeanalizowanie taryfy przedsiębiorstwa i dokonanie zmian w zatwierdzonych stawkach cen ciepła.

Aktualnie trwa analiza petycji, termin rozpatrzenia - nie później niż do dnia 20 kwietnia 2022 r.

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi w dniu 30 marca 2022 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.​

 

Metadane

Data publikacji : 26.01.2022
Data modyfikacji : 31.03.2022
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry