Nawigacja

Petycja w sprawie drastycznych podwyżek cen gazu

Petycja indywidualna nie zawierająca zgody na ujawnienie danych osobowych wnioskodawcy. Wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki w dniu 30 listopada 2021 r

Przedmiotem petycji jest wniosek do Prezesa URE o podjęcie działań m.in. w sprawie zapewnienia mieszkańcom gmin dotkniętych drastyczną podwyżką dostępu do gazu na równych zasadach i równych warunkach tak jak mieszkańcom innych regionów Polski, […] ukrócenia niezdrowych praktyk monopolistycznych pozwalających spółkom na niewpuszczanie do własnej sieci innych sprzedawców, […] bardziej energicznych działań ze strony […] Urzędu Regulacji Energetyki.

Autor w części petycji domaga się m.in. zmian regulacji prawnych, w związku z czym organem właściwym nie jest Prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który nie posiada inicjatywy ustawodawczej w tym zakresie, lecz Minister Klimatu i Środowiska, do którego petycja została odesłana.

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi w dniu 16 lutego 2022 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach​

Metadane

Data publikacji : 22.12.2021
Data modyfikacji : 22.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry