Nawigacja

Petycja złożona przez Spółdzielnię Mieszkaniową „CENTRUM” w Chełmie w sprawie wnikliwego przeanalizowania wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie w sprawie zatwierdzenia nowych taryf stawek i opłat oraz o podjęcie przez Prezesa URE działań w przedmiocie zapobieżenia zapowiedzianej podwyżce cen c.o. i podgrzania wody przez ww. spółkę

Autorzy petycji wyrazili zgodę na ujawnienie ich danych osobowych.

Petycja wpłynęła do Urzędu w dniu 16.09.2021 r.

Przedmiotem petycji jest wnikliwe przeanalizowanie wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie w sprawie zatwierdzenia  nowych taryf stawek i opłat oraz o podjęcie przez Prezesa URE działań w przedmiocie zapobieżenia zapowiedzianej podwyżce cen c.o. i podgrzania wody przez ww. spółkę.

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi w dniu 3 grudnia 2021 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Metadane

Data publikacji : 03.12.2021
Data modyfikacji : 22.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry