BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/petycje/wykaz-petycji-zlozonych/4171,Petycja-w-sprawie-podjecia-dzialan-w-celu-ochrony-mieszkancow-przed-podwyzkami-g.html
23.07.2024, 17:54

Petycja w sprawie podjęcia działań w celu ochrony mieszkańców przed podwyżkami gazu firmy G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. i ANCO Sp. z o.o. oraz umożliwienia dokonania zmiany sprzedawcy.

Petycja indywidualna złożona przez Wójta Gminy Tarnowo Podgórne, zawierająca zgodę na ujawnienie danych osobowych wnioskodawcy. Wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki 22 października 2021 r

Przedmiotem petycji jest wniosek do Prezesa URE o podjęcie działań w celu ochrony mieszkańców przed podwyżkami gazu firmy G.EN.GAZ Energia Sp. z o.o. i  ANCO Sp. z o.o., oraz przywrócenie sprawiedliwego traktowania wszystkich odbiorców gazu.

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi w dniu 4 stycznia 2022 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Metadane

Data publikacji : 23.11.2021
Data modyfikacji : 22.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony