BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/petycje/wykaz-petycji-zlozonych/4160,Petycja-zlozona-przez-Chelmska-Spoldzielnie-Mieszkaniowa-w-Chelmie-w-sprawie-pon.html
23.07.2024, 17:49

Petycja złożona przez Chełmską Spółdzielnię Mieszkaniową w Chełmie w sprawie ponownego przeanalizowania procesu weryfikacji taryf stawek i opłat oraz zmiany treści taryfy i wnikliwej kontroli kolejnego wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie o zatwierdzenie nowych taryf stawek i opłat dla ciepła

Autorzy petycji wyrazili zgodę na ujawnienie ich danych osobowych.

Petycja wpłynęła do Urzędu w dniu 1.09.2021 r.

Przedmiotem petycji jest ponowne przeanalizowanie procesu weryfikacji taryf stawek i opłat oraz zmiana treści taryfy i wnikliwa kontrola kolejnego wniosku Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Chełmie o zatwierdzenie nowych taryf stawek i opłat dla ciepła.

***

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi w dniu 3 grudnia 2021 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Metadane

Data publikacji : 09.11.2021
Data modyfikacji : 22.03.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony