Nawigacja

Petycja Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w sprawie podjęcia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działań zmierzających do zapobieżenia kolejnych podwyżek cen ciepła i energii elektrycznej.

Petycja Spółdzielni Mieszkaniowej „Michał” w sprawie podjęcia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki działań zmierzających do zapobieżenia kolejnych podwyżek cen ciepła i energii elektrycznej.

Petycja indywidualna, zawierająca zgodę na ujawnienie danych osobowych wnioskodawcy, wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki 13 października 2021 r.

Przedmiotem petycji jest wniosek do Prezesa URE o podjęcie działań zmierzających do zapobieżenia kolejnych podwyżek cen ciepła i energii elektrycznej dostarczanych przez firmy Tauron Ciepło Sp. z o.o. w Katowicach i Ciepłownię Siemianowice Sp. z o.o.

Aktualnie trwa analiza petycji, termin rozpatrzenia - nie później niż do 13 stycznia 2022 r.

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi w dniu 22 listopada 2021 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Metadane

Data publikacji: 20.10.2021
Data modyfikacji: 22.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry