Nawigacja

Petycja Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w sprawie podjęcia działań mających na celu ujednolicenie stosowania przez marszałków województw przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej względem przedsiębiorców, a także przeprowadzenie krzyżowych kontroli przedsiębiorców w oparciu o informacje dostępne organom administracji publicznej w publicznych rejestrach

Petycja zawierająca zgodę na ujawnienie danych osobowych wnioskodawcy, wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki 15 lipca 2021 r.

Przedmiotem petycji jest wniosek m.in. do Prezesa URE dotyczący podjęcia działań mających na celu ujednolicenie stosowania przez marszałków województw przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej względem przedsiębiorców, a także przeprowadzenie krzyżowych kontroli przedsiębiorców w oparciu o informacje dostępne organom administracji publicznej w publicznych rejestrach.

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi w dniu 10 sierpnia 2021 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Metadane

Data publikacji: 02.08.2021
Data modyfikacji: 11.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dębek Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry