Nawigacja

Petycja Polskiej Organizacji Przemysłu i Handlu Naftowego w sprawie wdrożenia na poziomie legislacyjnym oraz organizacyjnym Urzędu Regulacji Energetyki dodatkowych rozwiązań w zakresie zasad rozliczania i poboru opłat koncesyjnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne

Petycja w sprawie wdrożenia na poziomie legislacyjnym oraz organizacyjnym Urzędu Regulacji Energetyki dodatkowych rozwiązań w zakresie zasad rozliczania i poboru opłat koncesyjnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne, złożona przez Polską Organizację Przemysłu i Handlu Naftowego.

Petycja indywidualna, wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki 22 stycznia 2018 r.

Przedmiotem petycji jest wniosek do Prezesa URE, skierowany również do Ministra Energii, w sprawie wdrożenia na poziomie legislacyjnym oraz organizacyjnym Urzędu Regulacji Energetyki dodatkowych rozwiązań w zakresie zasad rozliczania i poboru opłat koncesyjnych wydanych na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. prawo energetyczne.

Petycja została odesłana do Ministra Energii, ponieważ Prezes URE nie posiada kompetencji do działań legislacyjnych.

Prezes URE ustosunkuje się do pkt. 5 petycji, dotyczącego procesu cofania koncesji.

Aktualnie trwa analiza petycji, termin rozpatrzenia - nie później niż do 22 kwietnia 2018 r.

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi  w dniu 26 marca 2018 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Metadane

Data publikacji: 09.02.2018
Data modyfikacji: 11.10.2021
Obowiązuje od: 09.02.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry