Nawigacja

Petycja Spółdzielni Mieszkaniowej MSM „Energetyka” w sprawie zatwierdzenia i skontrolowania stosowania taryf ciepła przez Veolia Energia Warszawa S.A. i PGNiG Termika S.A. Warszawa

Petycja indywidualna, zawierająca zgodę na ujawnienie danych osobowych wnioskodawcy, wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki 3 listopada 2016 r.

Przedmiotem petycji jest wniosek do Prezesa URE o wnikliwą analizę wniosków Veolia Energia Warszawa S.A. oraz PGNiG Termika S.A. Warszawa o zatwierdzenie nowych taryf dla ciepła, a tym samym zapobieżenie nieuzasadnionej - w ocenie składającego petycję - kolejnej podwyżce cen ciepła dostarczanego m.in. do spółdzielni mieszkaniowej MSM „Energetyka”.

Aktualnie trwa analiza petycji, termin rozpatrzenia - nie później niż do 3 lutego 2017 r.

Petycja została załatwiona poprzez odniesienie się do postulatów w niej zawartych i przesłanie autorowi odpowiedzi  w dniu 12 grudnia 2016 r. stosownie do treści art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.

Metadane

Data publikacji: 07.11.2016
Data modyfikacji: 11.10.2021
Obowiązuje od: 07.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry