Nawigacja

Petycja wielokrotna w sprawie ponownego przeanalizowania i zmiany treści taryfy G.EN. GAZ Energia Sp. z o.o.

Nie wszyscy autorzy petycji wyrazili zgodę na ujawnienie ich danych osobowych.

Petycje wpływają do Urzędu od dnia 4.10.2021 r. 

Dane dotyczące przebiegu postępowania i przewidywanego terminu oraz sposobu załatwiania petycji:

  • Z uwagi na złożenie (w dniach 4.10.2021 r. – 18.10.2021  r.) petycji dotyczących tej samej sprawy, z dniem 11.10.2021 r. zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Tym samym petycja wielokrotna zostanie rozpatrzona jako taka, stosownie do treści art. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
  • Ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki został ustalony do 1 grudnia 2021 r.

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia - do 4.01.2022 r.

 

Metadane

Data publikacji: 11.10.2021
Data modyfikacji: 02.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry