Nawigacja

Petycja wielokrotna złożona przez Spółdzielnię Mieszkaniową im. Stefana Batorego w Łęcznej, Spółdzielnię Mieszkaniową „SKARBEK” w Łęcznej i Spółdzielnię Mieszkaniową „Wspólnota” w Łęcznej w sprawie ponownego przeanalizowania procesu weryfikacji taryf stawek i opłat oraz zmianę treści taryfy „Łęczyńskiej Energetyki” Sp. z o.o. w Bogdance 21-013 Puchaczów

Autorzy petycji wyrazili zgodę na ujawnienie ich danych osobowych.

Petycja wpłynęły do Urzędu w dniu 13.09.2021 r.

Dane dotyczące przebiegu postępowania i przewidywanego terminu oraz sposobu załatwiania petycji:

  • Z uwagi na złożenie (w dniu13.09.2021 r.) petycji dotyczącej tej samej sprawy, z dniem 20.09.2021 r. zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Tym samym petycja wielokrotna zostanie rozpatrzona jako taka, stosownie do treści art. 11 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
  • Ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.

Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia - do 13.12.2021 r.

***

Upłynął termin składania petycji wielokrotnej. Łącznie złożyły ją 3 podmioty. Ze względu na liczbę podmiotów, które należałoby zawiadomić o sposobie załatwienia tej petycji w trybie art. 13 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób jej załatwienia zostanie ogłoszony na niniejszej stronie zgodnie z art. 11 ust. 4 ww. ustawy i tym samym zastąpi zawiadomienia indywidualne.

Niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy.

Metadane

Data publikacji: 20.09.2021
Data modyfikacji: 15.11.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry