Nawigacja

Petycja Regionalnego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych w Bydgoszczy w sprawie podjęcia przez Prezesa URE działań zmierzających do zapobieżenia podwyżce cen ciepła za pośrednictwem dystrybutora Komunalnego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Petycja zawierająca zgodę na ujawnienie danych osobowych wnioskodawcy, wpłynęła do Urzędu Regulacji Energetyki 27 lipca 2020 r.

Przedmiotem petycji jest wniosek do Prezesa URE dotyczący wzrostu cen ciepła i zamówionej mocy ciepła wynikających ze zmiany taryfy dla ciepła dla PGE Energia Ciepła S.A. zatwierdzonej przez Prezesa URE.

Aktualnie trwa analiza petycji, termin rozpatrzenia - nie później niż do 27 października 2020 r.

Niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy.

Metadane

Data publikacji: 30.07.2020
Data modyfikacji: 27.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dębek Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry