Nawigacja

Petycja wielokrotna dotycząca podjęcia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wszelkich działań zmierzających do zapobieżenia kolejnej podwyżce cen ciepła dostarczanego przez Veolia Energia Warszawa S.A.

Petycja wielokrotna dotycząca podjęcia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki wszelkich działań zmierzających do zapobieżenia kolejnej podwyżce cen ciepła dostarczanego przez Veolia Energia Warszawa S.A.

Autorzy petycji nie wyrazili zgody na ujawnienie ich danych osobowych.

Petycja jako indywidualna wpłynęła do Urzędu w dniu 24.10.2016 r.

Dane dotyczące przebiegu postępowania i przewidywanego terminu oraz sposobu załatwiania petycji:

  • Z uwagi na złożenie (w dniach 28.10.2016 r. - 2.11.2016 r.) dalszych petycji dotyczących tej samej sprawy, z dniem 2.11.2016 r. zarządzono łączne rozpoznanie petycji jako petycji wielokrotnej. Tym samym petycja indywidualna w tej sprawie, przez jej przekształcenie w wielokrotną zostanie rozpatrzona jako taka, stosownie do treści art. 11 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach.
  • Ogłasza się, że okres oczekiwania na dalsze petycje dotyczące tej tematyki wynosi 14 dni od dnia opublikowania niniejszego ogłoszenia.
  • Trwa analiza petycji, przewidywany termin załatwienia - do 24.01.2017 r.

Upłynął termin składania petycji wielokrotnej. Łącznie złożyło ją 38 podmiotów. Ze względu na liczbę podmiotów, które należałoby zawiadomić o sposobie załatwienia tej petycji w trybie art. 13 ust. 1 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, sposób jej załatwienia zostanie ogłoszony na niniejszej stronie zgodnie z art. 11 ust. 4 ww. ustawy i tym samym zastąpi zawiadomienia indywidualne.

Niniejszym ogłasza się odpowiedź na petycję wielokrotną zgodnie z art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach, które to ogłoszenie zastępuje zawiadomienie poszczególnych autorów petycji zgodnie z art. 13 ust. 1 tej ustawy.

Metadane

Data publikacji : 03.11.2016
Data modyfikacji : 01.09.2021
Obowiązuje od : 03.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Radomyska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry