Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Petycje załatwione w 2023 r.

W 2023 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki złożono 8 petycji.

Dotyczyły one:

 • w zakresie energii elektrycznej:
  • wysokich cen energii elektrycznej,
  • zmiany wyglądu rachunku za energię elektryczną,
  • nieprzejrzystego sposobu rozliczania energii oddanej przez prosumentów, rozliczających się w systemie net-billing,
 • w zakresie paliw gazowych:
  • wszczęcia postępowania na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych, w związku z sytuacją na rynku gazu,
 • w zakresie ciepła:
  • podjęcia działań zmierzających do obniżenia cen ciepła,
  • weryfikacji decyzji zatwierdzającej taryfę na ciepło,
 • pozostałe:
  • utworzenia gminnej straży energetycznej.

Stosownie do art. 14 ustawy z 11 lipca 2014 r. o petycjach, pięć petycji wniesionych do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki zostało załatwionych poprzez odniesienie się do zgłaszanych postulatów wraz z przesłaniem każdemu podmiotowi wnoszącemu petycję stosownej odpowiedzi. Dwie petycje przekazano organom właściwym do ich rozpatrzenia, zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy, jedną zwrócono do nadawcy.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania petycji, petycji złożonych do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przebiegu postępowania oraz sposobu ich rozpatrzenia, znajdują się na stronie URE pod adresem: https://bip.ure.gov.pl/bip/petycje.

 

Metadane

Data publikacji : 29.01.2024
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Agnieszka Dębek Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry