Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Petycje załatwione w 2022 r.

W 2022 r. do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki złożono 17 petycji, rozpatrywane były także 3 petycje z 2021 r.

Dotyczyły one:

 • w zakresie energii elektrycznej:
  • powtórnego przeanalizowania i zmiany taryfy dla energii elektrycznej,
  • podjęcia działań zmierzających do ograniczenia przyczyn i niwelowania skutków niekorzystnych zjawisk związanych ze wzrostem cen energii elektrycznej,
  • podjęcia działania celem umożliwienia zawarcia umowy o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej obiektu będącego instalacją odnawialnego źródła energii,
 • w zakresie paliw gazowych:
  • przeciwdziałania wzrostowi cen gazu,
  • przekwalifikowania wszystkich odbiorców gazu indywidualnych na jeden poziom cenowy,
  • przeprowadzenia kontroli w zakresie prawidłowości naliczania opłat za dostarczone paliwo gazowe,
 • w zakresie cen ciepła:
  • ponownego przeanalizowania procesu weryfikacji taryf oraz  dokonania zmian w zatwierdzonych stawkach cen ciepła,
  • podjęcia działań zmierzających do zapobieżenia kolejnym podwyżkom cen ciepła,
 • pozostałe:
  • podjęcia działań mających na celu skontrolowanie ewidencji u operatorów systemu dystrybucyjnego w zakresie egzekwowania przez nich kontroli ważności legalizacji bądź wzorcowania przyrządów i urządzeń wchodzących w skład istniejących układów pomiarowo-rozliczeniowych energii elektrycznej.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu składania petycji, petycji złożonych do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, przebiegu  postępowania oraz sposobu ich rozpatrzenia, znajdują się na stronie URE pod adresem: https://bip.ure.gov.pl/bip/petycje

Metadane

Data publikacji : 16.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry