Nawigacja

Orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego

Pobierz
plik
Data orzeczenia
i sygnatura akt
Przedmiot orzeczenia

(320 KB)
9 marca 2018 r.
Sygn. akt I OSK 1974/16
Projekt taryfy cen dla paliw gazowych jako dokument zawierający informacje publiczne

(200 KB)
2 lutego 2018 r.
Sygn. akt I OSK 659/16
Uprawnienia wynikające z prawa do informacji publicznej

(435 KB)
10 października 2017 r.
Sygn. akt II GSK 2281/17
Termin na złożenie oświadczenia Prezesowi URE z treści art. 188 ust. 4 ustawy z 2015 r. o odnawialnych źródłach energii

(369 KB)
18 stycznia 2017 r.
Sygn. akt II GSK 2771/15
Dot. skargi na przewlekłość w przedmiocie zatwierdzenia taryfy paliw gazowych

(295 KB)
18 stycznia 2017 r.
Sygn. akt II GSK 3648/15
Dot. skargi na przewlekłość w przedmiocie zatwierdzenia taryfy paliw gazowych

(768 KB)
7 grudnia 2016 r.
Sygn. akt I OSK 426/15
Dot. skargi na bezczynność w przedmiocie wniosku o udostępnienie informacji publicznej

(241 KB)
28 czerwca 2016 r.
Sygn. akt II GSK 2822/16
Dot. sporządzenia i ogłoszenia wykazu odbiorców przemysłowych

(927 KB)
29 kwietnia 2015 r.
Sygn. akt. II GSK 469/14
Dot. zażalenia na postanowienie Prezesa URE odmawiającego wydania zaświadczenia potwierdzającego fakt wydania interpretacji przepisów

(320 KB)
7 października 2011 r.
Sygn. akt 7 II GSK 1967/11
W przedmiocie rozstrzygnięcia sporu dotyczącego odmowy zawarcia umowy przyłączeniowej

(540 KB)
24 stycznia 2008 r.
Sygn. akt II GSK 353/07
Skarga na bezczynność

(453 KB)
4 października 2005 r.
Sygn. akt II GSK 134/05
Skarga na bezczynność Prezesa URE w przedmiocie dopuszczenia do udziału w postępowaniu w charakterze strony

Metadane

Data publikacji : 20.06.2014
Data modyfikacji : 27.12.2018
Obowiązuje od : 20.06.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Agnieszka Dębek
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry