Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Sprzedaż samochodów służbowych URE - III przetarg

III przetarg nieograniczony na sprzedaż

 1. samochodu osobowego marki Nissan 1,4 sedan, rok produkcji 1998, przebieg 60 000 km, nr rejestracyjny WXL 582 R, cena wywoławcza 8 500 zł brutto.
 2. samochodu osobowego marki Nissan 1,4 sedan, rok produkcji 1998, przebieg 161 000 km, nr rejestracyjny WXL 581R, cena wywoławcza 8 500 zł brutto.
 3. samochodu osobowego marki Nissan 1,4 sedan, rok produkcji 1998, przebieg 90 000 km, nr rejestracyjny WXM 651E, cena wywoławcza 8 500 zł brutto.
 4. samochodu osobowego marki Nissan 1,4 sedan, rok produkcji 1998, przebieg 55 000 km, nr rejestracyjny WXM 272E, cena wywoławcza 8 500 zł brutto.
 5. samochodu osobowego marki Nissan 1,4 sedan, rok produkcji 1998, przebieg 110 000 km, nr rejestracyjny WXM 439E, cena wywoławcza 8 500 zł brutto.
 6. samochodu osobowego marki Nissan 1,4 sedan, rok produkcji 1998, przebieg 88 000 km, nr rejestracyjny WXM 810D, cena wywoławcza 8 500 zł brutto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. przesłanie do dnia 3 grudnia 2009 r. pisemnej oferty z proponowaną ceną nabycia samochodu wskazanego powyżej w zaklejonej kopercie z napisem „Przetarg – samochód (z podaniem marki i numeru rejestracyjnego)” na adres: Urząd Regulacji Energetyki, 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na rachunek bankowy Urzędu Regulacji Energetyki: Bank Gospodarstwa Krajowego I O/Warszawa nr: 31 1130 1017 0020 0045 1020 0001 w terminie do dnia 4 grudnia 2009 r. do godz. 16.00.

Wyżej wymienione samochody można oglądać w dni robocze po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu; (tel. 022 661-61-68 lub 022 661-61-67) w następujących Oddziałach Terenowych URE :

 1. samochód z nr rejestracyjny WXL 582 R, w Oddziale Terenowym URE w Krakowie,
 2. samochód z nr rejestracyjny WXL 581 R, w Oddziale Terenowym URE w Lublinie,
 3. samochód z nr rejestracyjny WXM651 E, w Oddziale Terenowym URE w Gdańsku,
 4. samochód z nr rejestracyjny WXM 272 E, w Oddziale Terenowym URE w Szczecinie,
 5. samochód z nr rejestracyjny WXM 439E , w Oddziale Terenowym URE W Łodzi,
 6. samochód z nr rejestracyjny WXM 810D, w Oddziale Terenowym URE w Katowicach.

Złożona oferta jest wiążąca do dnia otwarcia ofert. W przypadku, gdy kilku uczestników przetargu zaoferuje jednakową ceną , zastrzega się prawo przeprowadzenia dodatkowej ustnej aukcji.

Rozpatrzenie wszystkich złożonych ofert nastąpi w dniu 7 grudnia 2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Chłodna 64 , p. 229.
Wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zapłaty, lub żaden z uczestników przetargu ofertowego nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

Wadium zostanie wliczone w cenę nabycia przez oferenta samochodu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty.
Przetarg prowadzi Komisja do oceny przydatności składników majątku ruchomego powołana przez Dyrektora Generalnego URE Zarządzeniem Nr 1 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji do oceny przydatności majątku ruchomego w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego.
Wskazówki zawarte w powyższym ogłoszeniu dotyczą wszystkich samochodów przeznaczonych do sprzedaży.

Metadane

Data publikacji : 26.11.2009
Obowiązuje od : 26.11.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wiesława Lesner
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry