Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Ogłoszenie o sprzedaży samochodów służbowych URE

Przetarg nieograniczony na sprzedaż

 1. samochodu osobowego marki Honda Accord 2.2, VTEC-sedan, rok produkcji 1998, przebieg 125000 km nr rejestracyjny WXM OllB, cena wywoławcza 13 500 zł brutto.
 2. samochodu osobowego marki Daewoo Nubira II SX combi 1,6, rok produkcji 2000, przebieg 74 000 km, nr rejestracyjny WY03868, cena wywoławcza 7200 zł.
 3. samochodu osobowego marki Nissan 1,4 sedan, rok produkcji 1998, przebieg 41500 km, nr rejestracyjny WXM 012B, cena wywoławcza 9 450 zł brutto.
 4. samochodu osobowego marki Nissan 1,4 sedan, rok produkcji 1998, przebieg 60 000 km, nr rejestracyjny WXL 582 R, cena wywoławcza 9 450 zł brutto.
 5. samochodu osobowego marki Nissan 1,4 sedan, rok produkcji 1998, przebieg 161 000 km, nr rejestracyjny WXM 581R, cena wywoławcza 9 450 zł brutto.
 6. samochodu osobowego marki Nissan 1,4 sedan, rok produkcji 1998, przebieg 90 000 km, nr rejestracyjny WXM 651E, cena wywoławcza 9 450 zł brutto.
 7. samochodu osobowego marki Nissan 1,4 sedan, rok produkcji 1998, przebieg 55000 km, nr rejestracyjny WXM 440E, cena wywoławcza 9 450 zł brutto.
 8. samochodu osobowego marki Nissan 1,4 sedan, rok produkcji 1998, przebieg 54 000 km, nr rejestracyjny WXM 272E, cena wywoławcza 9 450 zł brutto.
 9. samochodu osobowego marki Nissan 1,4 sedan, rok produkcji 1998, przebieg 110 000 km, nr rejestracyjny WXM 439E, cena wywoławcza 9 450 zł brutto.
 10. samochodu osobowego marki Nissan 1,4 sedan, rok produkcji 1998, przebieg 88 000 km, nr rejestracyjny WXM 810D, cena wywoławcza 9 450 zł brutto.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

 1. przesłanie do dnia 16 listopada 2009 r. pisemnej oferty z proponowaną ceną nabycia samochodu wskazanego powyżej w zaklejonej kopercie z napisem Przetarg samochód ( z podaniem marki i numeru rejestracyjnego)" na adres: Urząd Regulacji Energetyki, 00-872 Warszawa, ul. Chłodna 64.
 2. Wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej w gotówce do kasy URE w terminie do dnia 17 listopada 2009 r. do godz. 15.00.

Samochody można oglądać w dni robocze po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu (tel. 022 661-61-68 lub 022 661-61-67).

Złożona oferta jest wiążąca do dnia otwarcia ofert. W przypadku, gdy kilku uczestników przetargu zaoferuje jednakową ceną, zastrzega się prawo przeprowadzenia dodatkowej ustnej aukcji.

Rozpatrzenie wszystkich złożonych ofert nastąpi w dniu 18 listopada 2009 r. o godz. 12.00 w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie, ul. Chłodna 64, p. 229. Wpłacone wadium przepada na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zapłaty, lub żaden z uczestników przetargu ofertowego nie zaoferuje co najmniej ceny wywoławczej.

Wadium zostanie wliczone w cenę nabycia przez oferenta samochodu, natomiast pozostałym uczestnikom przetargu zostanie ono zwrócone niezwłocznie po wyborze oferty.

Przetarg prowadzi Komisja do oceny przydatności składników majątku ruchomego powołana przez Dyrektora Generalnego URE Zarządzeniem Nr 1 z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie powołania i trybu działania Komisji do oceny przydatności majątku ruchomego w Urzędzie Regulacji Energetyki oraz Komisji Likwidacyjnej składników majątku ruchomego.

Wskazówki zawarte w powyższym ogłoszeniu dotyczą wszystkich samochodów przeznaczonych do sprzedaży.

Metadane

Data publikacji : 08.09.2009
Data modyfikacji : 28.10.2009
Obowiązuje od : 07.09.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Wiesława Lesner
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry