Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o nieodpłatnym przekazaniu składnika majątku ruchomego URE

Stosownie do postanowień rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa, (Dz. U. z 2019 r. poz. 2004), organy administracji publicznej, jednostki budżetowe, jednostki samorządu terytorialnego lub instytucje gospodarki budżetowej zainteresowane pozyskaniem składników rzeczowych majątku ruchomego wskazanych w załączniku nr 1 do ogłoszenia, w formie nieodpłatnego przekazania, powinny złożyć pisemne wnioski do Dyrektora Generalnego Urzędu Regulacji Energetyki do dnia  27.10.2021 r. do godz. 16:15.

Wniosek o przekazanie składnika majątku ruchomego na rzecz instytucji gospodarki budżetowej należy złożyć za pośrednictwem organu wykonującego wobec tej instytucji funkcje organu założycielskiego.

Wnioski należy składać na adres siedziby Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie,

Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa.

Wniosek powinien zawierać w szczególności:

1)    nazwę, siedzibę i adres podmiotu występującego o nieodpłatne przekazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego;

2)    wskazanie składnika rzeczowego majątku ruchomego, którego wniosek dotyczy;

3)    oświadczenie, że przekazany składnik rzeczowy majątku ruchomego zostanie odebrany w terminie i miejscu wskazanym w protokole zdawczo-odbiorczym.

Zestawienie zbędnego i zużytego składnika majątku ruchomego stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia.

Oględziny rzeczowego składnika majątku ruchomego wskazanych w załączniku można przeprowadzać po telefonicznym uzgodnieniu terminu w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 15.00.

Osoba do kontaktu:

 Pan Paweł Wojtkowiak tel. 601 252 674, e-mail: Pawel.Wojtkowiak@ure.gov.pl

 

Opis stanu technicznego:

Samochód sprawny technicznie, silnik benzynowy, manualna skrzynia biegów, kolor- szary metalik. Badania techniczne ważne do 15.04.2022 r.

Metadane

Data publikacji : 18.10.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Grzegorz Kiszczuk
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry