Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Zbędne, zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego URE przeznaczone do sprzedaży

Działając na podstawie § 7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 października 2019 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa (Dz.U. 2019 poz. 2004), Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży. Wykaz stanowi załącznik do powyższej informacji.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia
9 grudnia 2019 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 w Kancelarii URE lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem kopii dokumentów pocztą elektroniczną na adres: Jozef.Kiszczuk@ure.gov.pl

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać w siedzibie Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoba do kontaktu:

  • Centrala Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie Al. Jerozolimskie 181,P. Kamila Giluk tel. 22 487 5808;

Załącznik do strony

1.   Wykaz zbędnych/zużytych składników  majątku ruchomego  URE  

Metadane

Data publikacji : 03.12.2019
Data modyfikacji : 03.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kiszczuk
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry