BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/ogloszenia/3744,Zuzyte-lub-zbedne-skladniki-rzeczowe-majatku-ruchomego-z-przeznaczeniem-do-sprze.html
13.06.2024, 02:19

Zużyte lub zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży

Działając na podstawie § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729 z 2017 r.), Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży. Wykaz stanowi załącznik do powyższej informacji.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia 26 października 2018 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 w Kancelarii URE lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem kopii dokumentów pocztą elektroniczną na adres: Jozef.Kiszczuk@ure.gov.pl.

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać w siedzibie Centrali URE w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181 oraz Wschodniego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Lublinie przy Al. Józefa Piłsudzkiego 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoby do kontaktu:

  • Centrala URE w Warszawie Al. Jerozolimskie 181, P. Danuta Rydwelska tel. 22 487 5574;
  • Wschodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Lublinie Al. Józefa Piłsudskiego 13, P. Magdalena Salawa tel. 81 476 2202.

Metadane

Data publikacji : 23.10.2018
Data modyfikacji : 23.10.2018
Obowiązuje od : 23.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kiszczuk Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony