Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Zużyte lub zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży

Działając na podstawie § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729 z 2017 r.), Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży. Wykaz stanowią załączniki do powyższej informacji.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia
13 sierpnia 2018 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 w Kancelarii URE lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem kopii dokumentów pocztą elektroniczną na adres: Jozef.Kiszczuk@ure.gov.pl.

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać w siedzibie Południowo-Wschodniego Oddziału Terenowego URE  z siedzibą w Krakowie przy ulicy J. Lea 114 oraz w Centrali URE w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoby do kontaktu:

  • Południowo-Wschodni Oddział Terenowy URE  z siedzibą w Krakowie przy ul. J. Lea 114,  P. Agnieszka Hołys  tel. 12 357 2701;
  • Centrala URE w Warszawie Al. Jerozolimskie 181,  P. Danuta Rydwelska  tel. 22 487 5574.

Metadane

Data publikacji : 30.07.2018
Obowiązuje od : 30.07.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kiszczuk Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry