BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/ogloszenia/3665,Informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-rzeczowych-majatku-trwalego-Urzedu-.html
2022-08-16, 03:47

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku trwałego Urzędu Regulacji Energetyki

Działając na podstawie § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729 z 2017 r.), Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży. Wykaz stanowi załącznik do powyższej informacji.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 w Kancelarii URE lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem kopii dokumentów pocztą elektroniczną na adres: Józef.Kiszczuk@ure.gov.pl.

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać w siedzibie Zachodniego  Oddziału Terenowego z siedzibą w Poznaniu przy ulicy Wielkiej 20 oraz Północno–Zachodniego  Oddziału Terenowego z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Żubrów 3 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoby do kontaktu:

  • Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Poznaniu, ul. Wielka 20, P. Aldona Jakubczak  tel. (61) 670 53 01 w. 5302,
  • Północno-Zachodni Oddział Terenowy URE z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 3, P. Kinga Leszczyńska-Szkudlarek tel. (91) 887 6201 w. 6202.

Metadane

Data publikacji : 26.03.2018
Data modyfikacji : 23.03.2018
Obowiązuje od : 26.03.2018
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Kiszczuk Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony