BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/ogloszenia/3592,Informacja-o-zbednych-i-zuzytych-skladnikach-rzeczowych-majatku-trwalego-Urzedu-.html
2022-10-03, 18:55

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku trwałego Urzędu Regulacji Energetyki

Działając na podstawie § 8 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa (Dz. U. poz. 729 z 2017 r.), Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży. Wykaz stanowi załącznik do powyższej informacji.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia 11 września 2017 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 w Kancelarii URE lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem kopii dokumentów pocztą elektroniczną na adres: Józef.Kiszczuk@ure.gov.pl.

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać w siedzibie Północno–Zachodniego  Oddziału Terenowego z siedzibą w Szczecinie przy ulicy Żubrów 3 oraz Północnego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Gdańsku przy  ulicy Okopowej 7 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoby do kontaktu:

  • Północno-Zachodni  Oddział Terenowy URE z siedzibą w Szczecinie, ul. Żubrów 7
    P. Aneta Biernacka tel. (91) 887 6201 w. 6203
  • Północny Oddział Terenowy URE z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowa 7
    P. Rafał Stefański tel. (58) 350-7101 w. 7106, P. Piotr Wiejak tel. (58) 350-7101 w.7110

Metadane

Data publikacji : 30.08.2017
Data modyfikacji : 30.08.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Józef Grzegorz Kiszczuk Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony