Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku trwałego Urzędu Regulacji Energetyki

Działając na podstawie § 7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z 2010 r., z późn. zmianami), Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży. Wykaz stanowi załącznik do powyższej informacji.

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia 24 marca 2017 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 w Kancelarii URE lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem kopii dokumentów pocztą elektroniczną na adres:
Malgorzata.Kowalska@ure.gov.pl

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym odpowiednio w siedzibie:

  • Centrali URE w Warszawie przy Al. Jerozolimskich 181; tel. 22 487 5574;
  • Oddziale Terenowym URE w Szczecinie przy ul. Żubrów 3; tel. 91 887 62 01;
  • Oddziale Terenowym URE w Gdańsku przy ul. Okopowej 7; tel. 58 350 71 01;
  • Oddziale Terenowym URE w Lublinie przy Al. Piłsudskiego 13; tel. 81 476 22 01;
  • Oddziale Terenowym URE w Łodzi przy ul. Traugutta 25; tel. 42 236 34 01;
  • Oddziale Terenowym URE w Katowicach przy ul. Sokolskiej 65; tel. 32 793 88 01;
  • Oddziale Terenowym URE w Krakowie przy ul. J. Lea 114; tel. 12 357 27 01;
  • Oddziale Terenowym URE w Poznaniu przy ul. Wielkiej 20; tel. 61 670 53 01;
  • Oddziale Terenowym URE we Wrocławiu przy ul. Piłsudskiego 49-57; tel. 71 725 46 01.

Metadane

Data publikacji : 14.03.2017
Obowiązuje od : 14.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Kowalska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony

do góry