Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku trwałego Urzędu Regulacji Energetyki

Działając na podstawie § 7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z 2010 r., z późn. zmianami), Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego z przeznaczeniem do sprzedaży. Wykaz stanowi załącznik do powyższej informacji.

 

Osoby zainteresowane kupnem proszone są o składanie wniosków w terminie do dnia 20 maja 2016 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181 w Kancelarii URE lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki Al. Jerozolimskie 181, 02-222 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem kopii dokumentów pocztą  elektroniczną na adres: Malgorzata.Kowalska@ure.gov.pl.

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać w siedzibie Północnego Oddziału Terenowego URE z siedzibą w Gdańsku przy ul. Okopowej 7 oraz Wschodniego Oddziału Terenowego z siedzibą w Lublinie przy Al. Józefa Piłsudskiego 13 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoby do kontaktu:

  • Północny Oddział Terenowy URE z siedzibą w Gdańsku, ul. Okopowej 7
    P. Rafał Stefański tel. (58) 350-7101 w. 7106
  • Wschodni Oddział Terenowy URE w Lublinie, Al. Józefa Piłsudskiego 13
    P. Magdalena Salawa -  tel. (81) 476 2201 w. 2202

Metadane

Data publikacji : 13.05.2016
Data modyfikacji : 23.05.2016
Obowiązuje od : 13.05.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Kowalska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry