Nawigacja

Aktualnie znajdujesz się na:

Informacja o zbędnych i zużytych składnikach rzeczowych majątku trwałego Urzędu Regulacji Energetyki

Działając na podstawie § 7 ust.1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761 z 2010 r.) Urząd Regulacji Energetyki informuje, iż posiada zużyte/zbędne składniki rzeczowe majątku ruchomego. Wykaz stanowi załącznik do powyższej informacji.

Wnioski należy składać w terminie do dnia 16.08.2013 r. w budynku Urzędu Regulacji Energetyki ul. Chłodna 64 w Kancelarii URE, pokój nr 2 lub przesłanie na adres: Urząd Regulacji Energetyki ul. Chłodna 64, 00-872 Warszawa z jednoczesnym przesłaniem kopii dokumentów pocztą  elektroniczną na adres : Malgorzata.Kowalska@ure.gov.pl.

Wskazane składniki rzeczowe majątku trwałego można oglądać w siedzibie Urzędu w Warszawie ul. Chłodna 64 i siedzibie Oddziału Centralnego URE w Warszawie, ul. Canaletta 4 od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do godz. 12.00 po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym.

Osoby do kontaktu:

  • Centrala Urzędu ul. Chłodna 64 - Danuta Rydwelska tel. (22) 66 -16-178
  • OC URE w Warszawie, ul. Canaletta 4 - Renata Wysocka tel. (22) 101 41 55

Metadane

Data publikacji : 09.08.2013
Data modyfikacji : 09.08.2013
Obowiązuje od : 09.08.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Malgorzata Kowalska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry