BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/odnawialne-zrodla-energ/aukcje-oze/ogloszenia-i-wyniki-auk/4042,Ogloszenie-aukcja-zwykla-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrodel-.html
2021-12-07, 04:13

Ogłoszenie - aukcja zwykła na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii pn.: „AZ/8/2021”.

Termin aukcji: 11 czerwca 2021 r.

Metadane

Data publikacji: 21.04.2021
Data modyfikacji: 21.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony