BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/odnawialne-zrodla-energ/aukcje-oze/ogloszenia-i-wyniki-auk/3967,Ogloszenie-aukcja-zwykla-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrodel-.html
2021-09-24, 05:08

Ogłoszenie - aukcja zwykła na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Aukcja zwykła pn. AZ/3/2020. Termin aukcji: 10 listopada 2020 r.

Metadane

Data publikacji: 01.10.2020
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej

Opcje strony