BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/odnawialne-zrodla-energ/aukcje-oze/ogloszenia-i-wyniki-auk/3875,Ogloszenie-aukcja-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrodel-energii.html
2020-07-03, 11:53

Ogłoszenie - aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Aukcja zwykła nr AZ/7/2019

Metadane

Data publikacji : 29.10.2019
Data modyfikacji : 30.10.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony