BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/odnawialne-zrodla-energ/aukcje-oze/ogloszenia-i-wyniki-auk/3484,Ogloszenie-aukcja-na-sprzedaz-energii-elektrycznej-z-odnawialnych-zrodel-energii.html
2020-10-26, 07:56

Ogłoszenie - aukcja na sprzedaż energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii

Ogłoszenie - Aukcja Zwykła Nr AZ/4/2016

Metadane

Data publikacji : 30.11.2016
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasza Tomaszewskiego Departament Źródeł Odnawialnych
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony