BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/plan-dzialalnosci-ure/3630,Plan-dzialalnosci-URE-na-2018-rok.html
2022-12-04, 09:33

Plan działalności URE na 2018 rok

Metadane

Data publikacji : 13.12.2017
Data modyfikacji : 21.10.2020
Obowiązuje od : 13.12.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony