BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/plan-dzialalnosci-ure/3529,Plan-dzialalnosci-URE-na-2017-rok.html
2023-10-04, 21:41

Plan działalności URE na 2017 rok

Metadane

Data publikacji : 23.03.2017
Data modyfikacji : 15.12.2018
Obowiązuje od : 23.03.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony