BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/plan-dzialalnosci-ure/1749,Plan-dzialalnosci-URE-na-2015-rok.html
2021-10-28, 17:18

Plan działalności URE na 2015 rok

Metadane

Data publikacji: 30.01.2015
Data modyfikacji: 15.12.2018
Obowiązuje od: 30.01.2015
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony