BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/plan-dzialalnosci-ure/1347,Plan-dzialalnosci-URE-na-2014-rok.html
2021-12-07, 04:42

Plan działalności URE na 2014 rok

Metadane

Data publikacji: 06.03.2014
Data modyfikacji: 15.12.2018
Obowiązuje od: 06.03.2014
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony