BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/zadania-prezesa-ure/oswiadczenie-o-stanie/999,Oswiadczenie-o-stanie-kontroli-zarzadczej.html
2021-10-19, 20:12

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej

Metadane

Data publikacji: 24.05.2011
Data modyfikacji: 02.09.2021
Obowiązuje od: 24.05.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Strategii i Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony