BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/o-urzedzie/struktura-organizacyjn/departamenty-i-biura/807,Stanowisko-do-Spraw-Ochrony-Informacji-Niejawnych.html
2022-08-17, 01:05

Stanowisko do Spraw Ochrony Informacji Niejawnych

Stanowisko do spraw Ochrony Informacji Niejawnych realizuje zadania na podstawie:

  1. ustawy z 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych  oraz przepisów wydanych na jej podstawie,
  2. ustawy z 10 maja 2016 r.  o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiegoi Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisów wydanych na ich podstawie,
  3. ustawy z 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz przepisów wydanych na jej podstawie.
Adres: 02-222 Warszawa
Al. Jerozolimskie 181
    Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych: Marek Miękus
   
   
   

Metadane

Data publikacji : 19.02.2013
Data modyfikacji : 28.04.2021
Obowiązuje od : 19.02.2013
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony