Nawigacja

Informacja o kontroli: Efekty termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych, będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, realizowanej z udziałem środków publicznych

Kontrola P/18/086 ‒ Efekty termomodernizacji wielorodzinnych budynków mieszkalnych, będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, realizowanej z udziałem środków publicznych została przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w sześciu oddziałach terenowych URE:

  1. w Gdańsku w okresie 13 września ‒ 16 listopada 2018 r.,
  2. w Katowicach w okresie 5 września ‒ 16 października 2018 r.,
  3. w Krakowie w okresie 3 października ‒ 23 listopada 2018 r.,
  4. w Łodzi w okresie od 12 września ‒ 5 października 2018 r.,
  5. w Poznaniu w okresie 17 września ‒ 9 listopada 2018 r.,
  6. we Wrocławiu w okresie 16 października ‒ 23 listopada 2018 r.

Zakres wszystkich kontroli dotyczył zasadności zmian taryf energii cieplnej w okresie 2014-2018. W ogólnej ocenie kontrolowanej działalności NIK stwierdziła, że w latach 2014-2018 oddziały terenowe URE realizowany zadania dotyczące weryfikacji wniosków o zatwierdzenie taryf energii cieplnej dokonując w tym zakresie m.in. analizy kosztów będących podstawą do określenia taryfy w oparciu o sprawozdania finansowe oraz plany rzeczowo-finansowe składane przez przedsiębiorstwa energetyczne. Na podstawie dokumentacji źródłowej wskazującej m.in. na wielkość zamówionej mocy cieplnej, roczną sprzedaż ciepła oraz ilość nośnika ciepła weryfikowano wykazane przez przedsiębiorstwa planowane dla pierwszego roku obowiązywania taryfy uzasadnione roczne koszty wykonywania działalności gospodarczej, modernizacji i rozwoju oraz realizacji inwestycji. Jednocześnie oddziały terenowego URE podejmowały działania, aby zatwierdzana taryfa uwzględniała ochronę interesów odbiorców przed nieuzasadnionym poziomem cen i stawek.

Kontrola zakończona przedłożeniem Prezesowi URE wystąpień pokontrolnych (odrębnie dla każdego oddziału terenowego URE).

Dokumenty kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (
t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669).

Metadane

Data publikacji: 01.04.2019
Data modyfikacji: 01.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Andrzej Szerszeń Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Andrzej Szerszeń

Opcje strony

do góry