Nawigacja

Informacja o kontroli Najwyższej Izby Kontroli - organizacja systemów ochrony praw konsumenta energii elektrycznej oraz ustanawiania stawek taryfowych

Kontrola R/17/002 - Organizacja systemów ochrony praw konsumenta energii elektrycznej oraz ustanawiania stawek taryfowych została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Najwyższą Izbę Kontroli (NIK) w dniach od 20 kwietnia do 2 czerwca 2017 r.

Celem kontroli była ocena systemu realizacji działań wzmacniających pozycję konsumentów na rynku energii elektrycznej oraz wykonywania zadań dotyczących zatwierdzania taryf dystrybucji energii elektrycznej.

Zakres kontroli obejmował następujące zakresy:

  1. Organizacja systemu wzmacniania pozycji konsumenta energii elektrycznej na rynku energii
    W działalności URE w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. W ocenie NIK, organizacja URE pozwalała prowadzić działania mające znaczenie dla ochrony praw konsumentów energii elektrycznej, jednakże sposób realizacji zadania w postaci kontrolowania standardów jakościowych obsługi odbiorców nie był w pełni wystarczający.
  2. Organizacja systemu ustalania taryf dystrybucji
    W działalności URE w tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. W ocenie NIK, w URE został zorganizowany system realizacji zadań z zakresu zatwierdzania taryf dystrybucji energii elektrycznej, a dla potrzeb taryfowania kluczowych dla rynku energii OSDp wypracowano wieloletnie założenia i dokumenty. Jednakże, z zatwierdzaniem taryf dla tzw. przedsiębiorstw energetyki przemysłowej w centrali URE i ośmiu oddziałach terenowych wiązało się ryzyko niejednolitości działania organu regulacyjnego.

Kontrola zakończona przedłożeniem Prezesowi URE wystąpienia pokontrolnego.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.).

Metadane

Data publikacji: 25.07.2017
Data modyfikacji: 26.07.2017
Obowiązuje od: 25.07.2017
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Agnieszka Dębek

Opcje strony

do góry