Nawigacja

Kontrola - "Wykonanie budżetu państwa w 2006 r. - część 50"

Problemy z pobraniem pliku proszę zgłaszać pod nr tel. w Warszawie 22 661 61 62
Do odczytania dokumentów niezbędny jest program AdobeReader:
(904 KB)
Protokół kontroli

(135 KB)
Wystąpienie Pokontrolne

(60 KB)
Realizacja wniosku z Wystąpienia Pokontrolnego

(15 KB)
Informacja o wynikach kontroli


"Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2006 roku, część 50 - Urząd Regulacji Energetyki, opracowana przez Najwyższą Izbę Kontroli - Departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji (Warszawa, maj 2007 r.), zostanie zamieszczona na stronach Biuletynu Informacji Publicznej NIK - "Analiza wykonania budżetu państwa", www.bip.nik.gov.pl
Z "Analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2006 r." (NIK, Warszawa, czerwiec 2007) można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej NIK - "Analiza wykonania budżetu państwa ", www.bip.nik.gov.pl

Metadane

Data publikacji: 26.06.2007
Data modyfikacji: 26.06.2007
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry