BIP - Urząd Regulacji Energetyki

https://bip.ure.gov.pl/bip/kontrole-ure/najwyzsza-izba-kontrol/155,Kontrola-34Wykonanie-budzetu-panstwa-w-2003-r-cz-50-Urzad-Regulacji-Energetyki34.html
2021-10-27, 15:37

Kontrola "Wykonanie budżetu państwa w 2003 r. - cz. 50 Urząd Regulacji Energetyki"

Problemy z pobraniem pliku proszę zgłaszać pod nr tel. w Warszawie 22 661 61 62
Do odczytania dokumentów niezbędny jest program AdobeReader:
(4 550 KB)
Protokół kontroli

(116 KB)
Zastrzeżenia do ustaleń protokółu kontroli

(35 KB)
Dodatkowe wyjaśnienia

(35 KB)
Odpowiedź (dodatkowe wyjaśnienia)

(233 KB)
Stanowisko NIK do zastrzeżeń Prezesa URE

(112 KB)
Ponowne zastrzeżenia do protokółu kontroli

(20 KB)
Posiedzenie Komisji Odwoławczej NIK

(157 KB)
Uchwała i postanowienie Komisji Odwoławczej NIK

(133 KB)
Odmowa podpisania protokółu kontroli

(593 KB)
Wystąpienie pokontrolne

(235 KB)
Zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego

(21 KB)
Posiedzenie kolegium NIK

(336 KB)
Uchwała Nr 23/2004 Kolegium NIK

(1 146 KB)
Informacja o wynikach kontroli

(146 KB)
Informacja o wykorzystaniu uwag i wykonaniu wniosków

(24 KB)
Wniosek Prezesa URE o uzupełnienie informacji

(45 KB)
Opinia Prezesa NIK ws stanowisko Prezesa URE

Z "Analizą wykonania budżetu państwa i założeń polityki pieniężnej w 2003 r." - skrót prasowy., można zapoznać się na stronach Biuletynu Informacji Publicznej NIK - "analiza wykonania budżetu państwa", www.bip.nik.gov.pl

Metadane

Data publikacji: 07.06.2004
Data modyfikacji: 29.06.2006
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Dokumenty opracowała: Iwona Figaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Danuta Rydwelska

Opcje strony