Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Finansów dotyczącej weryfikacji i oceny prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego

Kontrola została przeprowadzona w okresie 26 - 30 października 2009 r.
Dyrektor Generalny URE otrzymał w dniu 31 grudnia 2009 r. Wyniki weryfikacji i oceny prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego.
Do przedstawionych Wyników weryfikacji i oceny prawidłowości wykonywania audytu wewnętrznego nie zostały wniesione dodatkowe wyjaśnienia lub umotywowane zastrzeżenia.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Metadane

Data publikacji: 26.03.2010
Obowiązuje od: 26.03.2010
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Figaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry