Nawigacja

Informacja o kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Informacja o kontroli doraźnej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w zakresie realizacji przez Prezesa URE projektu dofinansowanego w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, na podstawie umowy z dnia 21 listopada 2005 r. pod tytułem „System interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno-statystycznej dla uczestników rynku energii”.

Kontrola została przeprowadzona w dniach 23 i 24 lipca 2009 r.

W dniu 28 lipca 2009 r. Prezes URE otrzymał Informację Pokontrolną, która została podpisana.

W dniu 6 sierpnia 2009 r. Prezes URE otrzymał zalecenia pokontrolne.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Metadane

Data publikacji: 29.07.2009
Data modyfikacji: 11.08.2009
Obowiązuje od: 29.07.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Figaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski
Osoba modyfikująca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry