Nawigacja

Informacja o kontroli problemowej przeprowadzonej przez Ministra Gospodarki

Informacja o kontroli problemowej przeprowadzonej przez Ministra Gospodarki, w zakresie kontroli postępowań administracyjnych dotyczących procesu zatwierdzania taryf dla ciepła w 2007 r. w Środkowozachodnim Oddziale Terenowym Urzędu Regulacji Energetyki w Łodzi.

Kontrolę przeprowadzili Pani Barbara Sikora – główny specjalista i Pan Stanisław Winiarczyk - główny specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego w Ministerstwie Gospodarki, w okresie od dnia 1 grudnia do dnia 5 grudnia 2008 r.

Protokół Kontroli został przekazany Prezesowi URE w dniu 29 grudnia 2008 r. i został podpisany przez Prezesa URE.

W dniu 3 marca 2009 r. Prezes URE otrzymał Wystąpienie Pokontrolne.
Pismem z dnia 9 marca 2009 r. Prezes URE przekazał informację o sposobie realizacji zalecenia pokontrolnego.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Metadane

Data publikacji: 10.03.2009
Obowiązuje od: 10.03.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Iwona Figaszewska
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry