Nawigacja

Informacja o przeprowadzonej przez Prezesa Rady Ministrów kontroli wykonywania zadań obronnych

Zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Rady Ministrów Planem kontroli kompleksowych wykonywania zadań obronnych na 2009 rok, w dziale administracji rządowej gospodarka - Zespół Kontrolny Prezesa Rady Ministrów przeprowadził w Ministerstwie Gospodarki oraz w Urzędzie Regulacji Energetyki kontrolę wykonywania zadań obronnych.

Kontrola została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki w dniach 10 i 11 lutego 2009 r.
Protokół Kontroli zostanie przekazany Ministrowi Gospodarki.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami). Z wnioskiem takim należy zwrócić się do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Opracowała:
Iwona Figaszewska
Radca Prezesa URE

Metadane

Data publikacji: 27.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry