Nawigacja

Informacja o kontroli problemowej przeprowadzonej przez Ministra Gospodarki

Informacja o kontroli problemowej przeprowadzonej przez Ministra Gospodarki, w zakresie kontroli postępowań administracyjnych dotyczących procesu zatwierdzania taryf dla ciepła w 2007 r. w Oddziale Centralnym Urzędu Regulacji Energetyki w Warszawie.

Kontrolę przeprowadzili Pani Barbara Sikora – główny specjalista oraz Pan Zbigniew Leśko – główny specjalista w Biurze Kontroli i Audytu Wewnętrznego, w okresie od dnia 3 lipca do dnia 10 lipca 2008 r.

Protokół Kontroli został przekazany Prezesowi URE w dniu 10 lipca 2008 r. i został podpisany przez Prezesa URE.

W dniu 30 stycznia 2009 r. Prezes URE otrzymał Wystąpienie Pokontrolne.
Pismem z dnia 2 lutego 2009 r. Prezes URE przekazał informację o realizacji zalecenia pokontrolnego.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

Opracowała:
Iwona Figaszewska
Radca Prezesa URE

Metadane

Data publikacji: 04.02.2009
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Paweł Głośniewski
Osoba udostępniająca informację:
Paweł Głośniewski

Opcje strony

do góry