Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

dotyczącej realizacji przez Prezesa URE projektu dofinansowanego w ramach sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw, lata 2004 – 2006, na podstawie umowy z dnia 21 listopada 2005 r. pod tytułem „System interaktywnej elektronicznej obsługi informatyczno-statystycznej dla uczestników rynku energii”.

Kontrolę przeprowadzili Państwo: Andrzej Brus, Magdalena Orzoł, Daniel Kraszewski, w okresie od dnia 11 sierpnia 2008 r. do dnia 14 sierpnia 2008 r.

W dniu 19 sierpnia 2008 r. Prezes URE otrzymał Informację Pokontrolną, którą podpisał w dniu 2 września 2008 r.

Prezes URE nie otrzymał zaleceń pokontrolnych. Zgodnie z § 20 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie trybu kontroli realizacji projektów i programów współfinansowanych ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności (Dz. U z 2007 r., Nr 90, poz. 602) tylko w uzasadnionych przypadkach formułowane są zalecenia pokontrolne.

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).

 
 
Opracowała:
Iwona Figaszewska
Radca Prezesa URE

Metadane

Data publikacji: 31.10.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry