Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej w Urzędzie Regulacji Energetyki przez Państwową Inspekcję Pracy

Kontrola została przeprowadzona w Urzędzie Regulacji Energetyki (URE) przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w dniu 10 września 2020 r.

Kontrole przeprowadzono w zakresie spraw dotyczących przeciwdziałaniu i rozprzestrzenianiu się SARS-CoV-2. W czasie kontroli stwierdzono, że :

  1. opracowano ogólne wytyczne w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia osób pracujących w czasie epidemii COVID-19 w URE. Wytyczne są publikowane na wewnętrznej stronie URE i dostępne dla wszystkich pracowników;
  2. dokonano aktualizacji oceny ryzyka zawodowego o nowy czynnik biologiczny COVID-19. Karty oceny ryzyka zawodowego dotyczą oceny ryzyka zawodowego wszystkich stanowisk pracy, tj. odrębnie dla stanowiska Kierowcy oraz pracownika administracyjno-biurowego i osoby kierującej pracownikami.

W wyniku czynności kontrolnych PIP stwierdziła, że pracownicy URE nie zostali poinformowani o zaktualizowanym ryzyku zawodowym związanym z narażeniem na kontakt z koronawirusem SARS-CoV-2. W związku z powyższym, PIP poleciła zapoznać pracowników URE z aktualizacją oceny ryzyka zawodowego związanego z możliwością zakażenia się wirusem  SARS-CoV-2 przy wykonywanych pracach.

Informację o wykonaniu zaleceń, po ich wykonaniu, przesłano do PIP w wymaganym terminie.

Dokumenty kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 2176).

Metadane

Data publikacji: 02.04.2021
Data modyfikacji: 02.04.2021
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Małgorzata Szalast-Piwińska Biuro Dyrektora Generalnego
Osoba udostępniająca informację:
Justyna Pawlińska Departament Komunikacji Społecznej
Osoba modyfikująca informację:
Justyna Pawlińska

Opcje strony

do góry