Nawigacja

Informacja o kontroli przeprowadzonej przez Ministra Gospodarki, dotyczącej realizacji przez Prezesa URE zadań ustawowych w zakresie zatwierdzania taryf dla paliw gazowych i weryfikacji koncesji w 2006 roku.


Kontrolę przeprowadzili Państwo: Barbara Sikora - główny specjalista, Adam Liszcz -główny specjalista oraz Stanisław Łukaszewski - starszy specjalista z Biura Kontroli i Audytu Wewnętrznego Ministerstwa Gospodarki, w okresie od dnia 3 grudnia 2007 r. do dnia 7 grudnia 2007 r.

W dniu 10 grudnia 2007 r. Prezes URE otrzymał Protokół Kontroli, do którego wniósł zastrzeżenia.

Po uwzględnieniu przez Ministra Gospodarki zastrzeżeń, Prezes URE podpisał w dniu 21 stycznia 2008 r. Protokół Kontroli, z wprowadzonymi zmianami. W dniu 15 lutego 2008 r. Prezes URE otrzymał Wystąpienie Pokontrolne, w którym stwierdzono, że „zadania ustawowe w zakresie zatwierdzania taryf dla paliw gazowych i weryfikacji koncesji w 2006 r. były realizowane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki prawidłowo."

Dokumenty tej kontroli udostępniane są na wniosek, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198, z późniejszymi zmianami).


Metadane

Data publikacji: 07.03.2008
Podmiot udostępniający informację:
Urząd Regulacji Energetyki
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Opracowała: Iwona Figaszewska Radca Prezesa URE
Osoba udostępniająca informację:

Opcje strony

do góry